ดีดีจีเอส หรือว่า ข้าวโพสหมักยีสต์ ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและปศุสัตว์

ดีดีจีเอส หรือว่า ข้าวโพดหมักยีสต์  ซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าที่เหลือจากวิธีการผลิตเอทานอลจากข้าวโพด โดยที่ได้มีการเอากากของข้าวโพสส่วนที่เหลือจากวิธีการผลิต มาทำการตากแห้ง จากนั้นจึงเอามาใช้การทำอาหารสัตว์อีกครั้ง  ซึ่งข้าวโพดในรูปแบบนี้ ถือได้ว่าเป็นแหล่งของพลังงานพร้อมกับโปรตีนสำคัญ  ซึ่งจะมีทั้งแบบที่เป็นผง พร้อมกับ มีแบบที่ถูกอัดเม็ดเพื่อจัดจำหน่าย  ซึ่งในดีดีจีเอสข้าวโพด จะประกอบไปด้วยโปรตีนประมาณ 27 – 28 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว และด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมกับต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ดีพร้อมกับมีประโยชน์  สนใจและเลือกใช้ดีดีจีเอสเป็นสำคัญ  ก็เพราะว่าเป็นอาหารสัตว์ชั้นเลิศ พร้อมกับเป็นแหล่งโปรตีนเพื่อสัตว์เช่นกัน 

 

 

ดีดีจีเอส หรือว่า ข้าวโพดหมักยีสต์ ในเมืองไทย 

สำหรับข้าวโพดหมักยีสต์ หรือว่า ดีดีจีเอส ในเมืองไทย  เริ่มมีการเอามาใช้กันอย่างแพร่สะพัด  ก็เพราะว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดี ประกอบไปด้วยเยื่อใยทางด้านโภชนาการสูง  แถมยังคงเป็นรูปอาหารลักษณะหยาบคุณภาพดี  เพื่อที่จะเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี ให้กับสัตว์ที่กินอาหารในรูปแบบดีดีจีเอสทุกตัว  ยิ่งไปกว่านี้ ภายในดีดีจีเอส ยังคงประกอบไปด้วย Xantrophyll ในจำนวนสูง  มีผลทำให้เกิดประโยชน์ต่อวงการเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภายในอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ไข่  ที่จำเป็นต้องอาศัยสารสีชนิดนี้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพสีของไข่ไก่ เพื่อมีสีสันที่ดีพร้อมกับมีมาตรฐานมากเพิ่มขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยสารสีสังเคราะห์ ที่เป็นภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค 

 

แหล่งกำเนิดของ ดีดีจีเอส หรือว่า ข้าวโพดหมักยีสต์ 

สำหรับแหล่งที่มาของ ดีดีจีเอส หรือว่า ข้าวโพดหมักยีสต์  ถือได้ว่ามีหลากหลายประเทศด้วยกัน ซึ่งเป็นแหล่งจุดกำเนิด ไม่ว่าจะเป็น ประเทศจีน , สหรัฐอเมริกา เป็นต้น  ส่วนใหญ่แล้วจะมีการเอามาใช้เพื่อเป็นอาหารของวัวเนื้อ อาหารของวัวนม พร้อมกับอาหารของสุกร พร้อมทั้งไก่เลี้ยง การใช้ดีดีจีเอสเข้ามาช่วยเหลือ จึงถือได้ว่าเป็นแนวทางที่ดี เพื่อที่จะพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดีขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอ นั่นเอง 

 

ในกระบวนการเลือกใช้ดีดีจีเอส หรือว่า ข้าวโพดหมักยีสต์ แม้ว่าประเทศไทยพึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวข้องการเลือกใช้สินค้าในรูปแบบนี้  แต่จากผลของการวิจัย การนำดีดีจีเอสเพื่อเอาไปเลี้ยงสุกรนั้น จากผลการทดลองใช้ ถือได้ว่าเป็นไปในลักษณะที่ดี  ก็เพราะว่าการเลือกใช้ดีดีจีเอส มีผลทำให้เกิดอัตราการเติบโตได้ดีมากเพิ่มขึ้น  ซึ่งส่งผลทำให้สุกรมีสุขภาพดี พร้อมกับเป็นไปในรูปแบบที่มีมาตรฐาน และด้วยเหตุนี้เองจึงมีผลทำให้ดีดีจีเอส กลายเป็นอีกหนึ่งสินค้า ที่มีความจำเป็นสำหรับปศุสัตว์ หรือว่า เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ร่วมด้วย 

 

ที่มา: http://www.tkfeed.com/2017/09/ddgs.html

October 19th, 2017 by

ราคาบอล   แทงบอลออนไลน์